A Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia está constituída pola rede de bibliotecas dos centros sanitarios e servizos centrais, que traballan no desenvolvemento dunha biblioteca dixital para os profesionais e usuarios dos servizos públicos de saúde.

O seu obxectivo é poñer a disposición dos usuarios información relevante para a toma de decisións na práctica clínica, na xestión, a docencia e a investigación, e fomentar a súa actualización.

Bibliosaúde reúne nun único sitio diferentes fontes de información avaliadas, garantindo a calidade e actualización dos seus contidos, e respectando a lexislación de propiedade intelectual.
Síganos en...
certificado de seguridade
Resumo VII Xornada Bibliosaúde
VisualDX. Nova ruta de entrada directa
Bibliosaúde, 2008-2018
Memoria Bibliosaúde 2017
Ferramentas para convertir as estratexias das procuras entre bases de datos
Resumo VI Xornada Bibliosaúde
Formación bases de datos Aranzadi 8/11/2017
Formación base de datos La Ley 12/06/2017
Vídeo Formación Dynamed Plus

Buscar en Mergullador Buscar en Mergullador

Buscar