A Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia está constituída pola rede de bibliotecas dos centros sanitarios e servizos centrais, que traballan no desenvolvemento dunha biblioteca dixital para os profesionais e usuarios dos servizos públicos de saúde.

O seu obxectivo é poñer a disposición dos usuarios información relevante para a toma de decisións na práctica clínica, na xestión, a docencia e a investigación, e fomentar a súa actualización.

Bibliosaúde reúne nun único sitio diferentes fontes de información avaliadas, garantindo a calidade e actualización dos seus contidos, e respectando a lexislación de propiedade intelectual.
Síganos en...
Avance memoria Bibliosaúde 2017
Novidades en Bibliosaúde 2018
Dynamed Plus
VisualDX
Interaccións de fármacos: recursos dispoñibles
Recursos sobre cancro
Resumo VI Xornada Bibliosaúde
Formación bases de datos Aranzadi 8/11/2017
Formación base de datos La Ley 12/06/2017
Vídeo Formación Dynamed Plus

Buscar en Mergullador Buscar en Mergullador

Buscar