Título

JBI Connect +. Joanna Briggs Institute

Texto destacado

JBI COnNECT+ (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics - Rede Clínica de Evidencia online sobre Coidados) proporciona un fácil acceso aos diversos recursos que lle axudarán a atopar e utilizar a evidencia para fundamentar as súas decisións clínicas.

Etiqueta

EBE, Revisións sistemática

Temas

Especialidades, Enfermaría

Tipos de recursos

Bases de datos, Portais, Guías, Protocolos e Vías clínicas

Grupos de información

Recursos de información