Título

NeuroBITE (antes PsycBITE)

Texto destacado

-

Etiqueta

MBE, Ensaios clínicos, Revisións sistemática

Temas

Especialidades, Fisioterapia, Logopedia, Medicina Física e Rehabilitación, Neuroloxía, Psicoloxía clínica, Terapia Ocupacional, Medicina baseada na evidencia

Tipos de recursos

Bases de datos

Grupos de información

Recursos de información