Para acceder á base de datos CINAHL desde fora da Institución, debe identificarse primeiro no Espazo de Coidados coas suas claves do Sergas e pulsar sobre Bases de datos > Cinahl Complete.
 
Unha vez finalizada a busca debe pulsar en SALIR